Jedno z  najstarších miest na Slovensku, ležiace na sútoku riek Hron a  Slatina, sa v posledných rokoch teší rastúcemu záujmu – či už zo strany turistov alebo zahraničných firiem, ktoré sem prinášajú finančné zdroje na jeho ďalší rozvoj. Vďaka tomu sa úroveň kvality života zvyšuje. Moderné okresné mesto sa môže stať aj vašou novou adresou trvalého pobytu.

Toto sú najzásadnejšie výhody bývania v  meste Zvolen

Počtom obyvateľom toto bývalé kráľovské mesto určite nepatrí k najväčším, z hľadiska bývania to môžeme považovať za výhodu.V porovnaní s niektorými inými väčšími mestami má pomerne dostupné ceny bývania. Z  aktuálnych štatistík sa priemerne ceny nehnuteľností vo Zvolene (a v  celom Banskobystrickom kraji) pohybujú okolo 1660 € za m2, čo je po Nitrianskom a  Trnavskom kraji tretia najnižšia hodnota. Rovnako aj výška nájomného a životné nákladycenovo výhodnejšie, čo umožňuje obyvateľom ušetriť peniaze.

1. Pomerne nízke náklady na výstavbu

Novostavba, poprípade akákoľvek rekonštrukcia starého domu či bytu vás pravdepodobne vyjde po finančnej stránke menej, vzhľadom na výšku mzdy u robotníkov. Ak si vyberiete miestneho dodávateľa, mal by mať ceny materiálov prispôsobené pre danú kúpyschopnosť v regióne. Rovnako aj menšia konkurencia v  stavebných službách stlačí cenu za stavbu smerom dole. 

2. Dobrá dopravná dostupnosť

Výhodná geografická poloha zariadila, že sa Zvolen stal významným dopravným uzlom. Nachádza sa tu križovatka niekoľkých hlavných železničných trás, napríklad trás medzi Bratislavou a Košicami alebo medzi Banskou Bystricou a  Lučencom. Hlavná diaľnica D1 prechádza blízko Zvolena, tým pádom sa aj autom ľahko dostanete do Bratislavy, Košíc aj  do ďalších regiónov Slovenska.

3. Pre milovníkov prírody

Ak máte radi turistiku, veľkomestá s  parkmi vám asi stačiť nebudú. V  okolí Zvolena takýto problém nebudete mať. Nachádza sa v krásnom prostredí na úpätí Kremnických vrchov. Po pracovných povinnostiach alebo cez víkend sa môžete odreagovať prechádzkou na Pustý hrad, do lesoparku s  arborétom Borová hora. Zimná sezóna ponúka lyžovačky v strediskách národného parku Nízke Tatry.

4. Pracovné príležitosti

Zvolen figuruje ako kultúrno-spoločenské, ekonomické a administratívne centrum celého okresu. Ponúka prácu v  oblasti strojárenského, stavebného a potravinárskeho priemyslu. Veľký význam ,,tkvie“ hlavne v  drevospracujúcom odvetí a lesníctve. Sídli tu Technická univerzita, ktorá sa špecializuje na tieto dva odbory. Navyše sa Zvolen rozrástol o  veľa reštaurácií s kvalitnou gastronómiou, kaviarníprojektov na modernizáciu a  rekonštrukciu mnohých oblastí, kde tiež môžete nájsť svoje uplatnenie.  

5. Bezpečnosť

Ak sa bojíte tmavých nočných ulíc, kriminálnikov a výtržníkov, je tu menšia pravdepodobnosť oproti veľkým mestám, že by sa vám či vašim deťom niečo stalo. Novostavba či iná nehnuteľnosť býva ,,terčom vandalov a zlodejov“, Zvolen, ako aj iné veľkostne príbuzné mestá im čelia v  menšej miere.

6. Komunita a  väčší pokoj

Z  hľadiska medziľudských vzťahov panuje vo väčších mestách väčšia anonymita, zaneprázdnenosť. V malých mestách sa často vyvinie silnejšia komunitná atmosféra. Ľudia sa navzájom poznajú, existuje väčší pocit spolupatričnosti a podpory medzi susedmi a miestnymi obyvateľmi. Určite k tomu prispieva aj pokojnejšie a  menej hektické prostredie na život. Menej premávky a  hluku, či menej znečistenia ovzdušia prispievajú k vyššej kvalite života.

Ak sa vám aj nechce úplne sťahovať do Zvolena a  hľadáte projekt na investovanie, určite nás kontaktujte. Byty ako investícia vám prinesú okrem pasívneho príjmu, ochranu pred infláciou či zárobok pri predaji vďaka predpokladu ich zhodnotenia v  priebehu času.