Ing. arch. Zoltán Belokostolský o rezidencii Zelený háj: pozrite si video

Mám záujem

Ing. arch.  Zoltán Belokostolský z  ateliéru NED je významný slovenský architekt, ktorý je vyhľadávaný najmä vďaka svojmu inovatívnemu prístupu k  architektúre a  urbanizmu. Vyštudoval architektúru na Slovenskej technickej univerzite v  Bratislave. Jeho práca je charakterizovaná harmonickým spojením moderných prvkov s  ohľadom na životné prostredie a  estetiku. Projekt Zelený Háj vo Zvolene, ktorý navrhoval, je príkladom jeho práce. Cieľom tohto počinu je vytvorenie ekologicky udržateľného „sídliska“ s  dôrazom na zeleň, veľkorysé spoločné priestory a  v  neposlednom rade na kvalitu života obyvateľov. Belokostolský je známy svojou snahou o  prepojenie moderných trendov v  architektúre s  potrebami komunity a  udržateľným rozvojom. A   o novostavbách a  celom projekte Zelený Háj na Zlatom Potoku vo Zvolene sme sa zhovárali s  týmto odborníkom.

Bytové domy Prvosienka a  Šalvia na Zelenom háji sú vašimi novými „deťmi“. Ide o  moderné bývanie z  kvalitných materiálov a  s  využitím najnovších smart technológií. Čo Vás inšpirovalo v  začiatkoch návrhu?

Celý projekt Zelený háj vznikol zo zadania. Mali sme výborného developera, ktorý za nami prišiel a  toto zadanie nám dal. A my sme na základe jeho požiadaviek, požiadaviek mesta a celej lokality vytvorili koncept. Ide o  obytný súbor zložený z  obytných domov, ktoré sú zakomponované do veľmi zaujímavého prostredia, veľmi príjemného prostredia. Čiže primárne nešlo o  inšpiráciu, ale pri tvorbe projektu sme vychádzali zo zadania, v  ktorom sme museli skĺbiť regulatívy, požiadavky investora a vsadiť ho do prostredia, v ktorom bytové domy rastú.

Z  čoho vychádza architektonické riešenie v interiéri?

Dispozície vychádzajú z prieskumu trhu. Ono to vždy tak býva pri týchto väčších projektoch, že sa robí prieskum trhu, kde sa stanoví, že konkrétne táto a táto lokalita, toto mesto potrebuje také a také typy bytov. Čiže momentálne, keď som robil prieskum vo Zvolene, zistilo sa, že je veľký nedostatok bytov a hlavne teda pre cieľovú skupinu mladé rodiny s  deťmi. Z toho dôvodu sme navrhli dvoj a  trojizbové byty, vo výmere 60 - 75 m². Z tohto dopytu vychádzal aj celý koncept interiéru. Tzv. štartovacie byty sú dnes dosť dopytované. Pri aktuálnej situácii si mladí ľudia vedia ťažšie zabezpečiť bývanie a preto aj tieto byty boli navrhované optimálne pre mladú rodinu, pretože 60-metrový byt sa dá hocikedy predať. S  väčšími bytmi je to náročnejšie. Výhodou je aj to, že mladé rodiny na takýto byt dostanú aj hypotéku.

Ako sú na tom novostavby na Zelenom háji z  hľadiska povrchovej úpravy fasády a  z  konštrukčného hľadiska? 

Novostavby Zelený háj sú navrhnuté ako skeletové konštrukcie. Sú to železobetónové stavby s tým, že výplňové konštrukcie sú murované, klasická pálená tehla. Fasády sú riešené nenáročne. Lebo keď si pozriete, väčšina súčasných novostavieb je pokrytá rôznymi materiálmi, len aby to nejako kričalo do očí, že teda aby sme videli nejaký zaujímavý projekt a bolo to niečo „wow“. Zelený háj je skôr prírodný, v  prirodzenejších, zemitých farbách. Nie je to nič „násilné“. Človek, ktorý si tu kúpi byt, sa bude cítiť ako doma. Nebude to tá moderná novostavba, ako to dnes vidíme v  architektúre, kedy vyslovene bije do očí.  

Aké špecifické výzvy ste museli prekonať pri integrovaní projektu do miestneho prostredia a ako ste sa snažili zohľadniť potreby a očakávania miestnej komunity?

Špecifikom Zeleného hája je to, že je to bývalý areál školy. Je to však veľká výhoda, lebo ide o  priestor pomerne veľký a rozsiahly. Nič tu nemusí byť natlačené, s  priestorom sa veľmi dobre pracovalo. Veľmi dôležitá je vždy morfológia a  terén. V  tomto prípade ide o svah, ale nie je to zase také strašne strmé, že by sa s tým nedalo pracovať. Naopak sa nám veľmi dobre podarilo objekty zakomponovať do svahu s  tým, že sa medzi sebou nenarúšajú. Je to veľká výhoda, lebo každý ten byt, vlastne každý človek, ktorý tam bude bývať, nebude rušený vedľajšou bytovkou. Nie je to ani tuctový sídliskový systém zástavby. Ja si myslím, že je to jedinečný projekt. Hlavne teda, čo sa týka osadenia v priestore.

Akým spôsobom ste pristupovali k udržateľnosti a ekologickej stránke projektu?

Uhlíková stopa je dnes veľkou témou. Samozrejme, používali sme prírodné materiály. V  objektoch je použitá pálená tehla. Sú tam použité aj klasické materiály, ale nie s veľkou uhlíkovou stopou, snažili sme sa vybrať, tie s  čo najmenšou. Je to náš štandard, ktorý sa snažíme dodržať. Dnes na to dosť tlačí aj Európska únia. Izolácie, povrchové úpravy a väčšina použitých materiálov má uhlíkovú stopu pomerne malú.

Čo je podľa Vás najväčšou prednosťou novostavieb na Zelenom háji, napríklad v  porovnaní s  ostatnými novostavbami v okolí?

Najväčšou prednosťou je podľa mňa lokalita. Konkrétne miesto, lebo to miesto je jedinečné. Takéto miesto na projekt sa veľmi ťažko hľadá. Vo všeobecnosti, aj keď developeri zoženú nejaký pozemok, kde by chceli niečo takéto pekné spraviť, tak väčšinou to nie je takéto miesto, také zaujímavé. Veľkou prednosťou je lokalita, blízkosť do centra, krásne výhľady, okolitá zástavba. Miesto síce nadväzuje priamo na sídlisko, ale už to akoby prechádza do priemyselnej zóny, ktorá vôbec nenarúša celkovú architektúru územia.

Vy v  ateliéri NED vždy myslíte na život, ktorý sa bude odohrávať v  danom priestore. Bolo tomu tak aj pri návrhu tohto projektu? Mysleli ste na praktické riešenia úložných priestorov, umiestnenia spotrebičov, potrebného osvetlenia, zakrytie nežiaducich viditeľných prvkov, miesto na kľúče ap.?

Každý architekt myslí na tieto veci, samozrejme. Vždy je to o tom, ako dlho túto prácu robíte a s koľkými takýmito projektami ste sa už stretli. A myslím si, že po tejto dlhoročnej praxi už vieme, kde čo má byť, kde a ako má byť navrhnutá skriňa alebo ako má byť navrhnutý vstup do bytu ap. V  prípade Zeleného hája je každá dispozícia bytu veľmi kompaktne riešená a vychádza z viacerých iných projektov, ktoré sme už robili predtým. Trojizbový byt do 60 m² je výhra v lotérii, pretože dnes, keď chcete kúpiť normálny trojizbový byt, tak sa nedostanete veľmi pod 80 - 90 m². A takto vlastne máte trojizbák, ktorý je veľmi praktický a ktorý si mladá rodina vie dovoliť. A tým pádom si myslím, že je dobre vyriešený.

Čo by ste odkázali potenciálnym záujemcom, ktorí hľadajú nové bývanie vo Zvolene? Prečo by sa mali rozhodnúť práve pre Zelený háj?

Zelený háj je jedinečný. Podarilo sa tu zladiť okolnosti ako dobrý developer, krásne prostredie a samotná architektúra, ktoré spolu vytvorili priestor na bývanie, ktorý je veľmi kvalitný. Je tu veľmi veľa záhrad, veľmi veľa zelene. Sú tu komunitné priestory, kde sa ľudia vedia stretávať a vedia spolu fungovať. A nie je to vôbec natlačené. Pôvodne, poviem vám pravdu, ja som celú zástavbu navrhoval aj trošku hustejšie. Ale developer prišiel a povedal, že mne sa to nepáči. Ja tam proste chcem priestor pre ľudí, kvalitný projekt. Môžeme si to dovoliť, tak to spravme komfortné a priestranné. Čiže je to veľmi vzdušné a tým pádom vlastne aj tie byty sú veľmi dobre presvetlené. Netienia si medzi sebou, veľmi dobre nám tam vychádza svetlotechnika, čiže orientované je to veľmi dobre. Bude tu tak dostatok svetla a ľuďom sa bude určite dobre bývať.

Zavolať   +421 903 415 732
crossmenu